Aktuality

Nové číslo časopisu Dukeláček najdete zde.


 

9.6. 2016 - PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

- třída HORNÍ ZVONEČEK a

HORNÍ BERUŠKA

- v 15:30 hod. na Dolním Zvonečku


TERMÍNY PLAVÁNÍ - PŘEDŠKOLÁCI

HORNÍ ZVONEČEK + ZBYTEK DĚTÍ Z DOLNÍHO ZVONEČKU

- lekce od 10:00 do 12:00h. - termíny jsou dojezdové

1. 6. 2016

8. 6. 2016

10. 6. 2016

15. 6. 2016

17. 6. 2016

Cena lekce je 53,-Kč / dítě + doprava.

Přihlášení dítěte je závazné.


Uzavření mateřské školy

Na základě § 3, odst. 1 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů

bude Mateřská škola Dukelská 959, Přeštice

uzavřena od 4. 7. - 7. 8. 2016

( uzavření Mš bylo schváleno na 33. jednání Rady města Přeštice ze dne 18. 1. 2016 )

 

Obě přeštické mateřské školy budou uzavřeny v období

od 25. 7. - 7. 8. 2016

 

Žádosti o umístění dětí do Mš Gagarinova ulice v období

od 4. 7. - 24. 7. 2016

odevzdejte do 31. 5. 2016 na třídách školy nebo ředitelce Mš.

Žádosti o umístění a plná moc k jednání s ředitelkou Mš Gagarinova je k dispozici na webových stránkách školy ( www.msprestice.cz ) nebo na třídách. 

INFORMACE O ÚPLATĚ

ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2015/2016 činí 270,- Kč.  

O její případné snížení (absence po celý měsíc) musí zákonný zástupce  

písemně požádat ředitelku školy k poslednímu dni v daném měsíci. 

(formulář – viz. www.msprestice.cz =>   dokumenty => dokumenty ke stažení => žádost o prominutí (snížení) úplaty)

Žádost o snížení úplaty se netýká dětí zapsaných k 1.9.2015,úplata je snížena automaticky až do nástupu dětí do MŠ.