Aktuality

Nové číslo časopisu Dukeláček najdete zde.


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

OZNAMUJEME RODIČŮM, ŽE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE

O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH UZAVŘENA OD 24.72017 - 31.8.2017.

V OBDOBÍ OD 24.7.2017 - 6.8.2017 BUDOU OBĚ PŘEŠTICKÉ  MATEŘSKÉ ŠKOLY UZAVŘENY.

V DOBĚ OD 7.8.21017- 31.8.2017 MOHOU RODIČE NA PODKLADĚ ŽÁDOSTI UMÍSTIT SVÉ DÍTĚ V MŠ GAGARINOVA.

VYPLNĚNOU ŽÁDOST SPOLU S VYPLNĚNOU PLNOU MOCÍ RODIČE ODEVZDAJÍ NEJPOZDĚJI DO 31.5.2017V NAŠÍ MŠ .

DOKUMENTY JSOU KE STAŽENÍ NA STRÁNKÁCH MŠ.

 

ZÁPIS DO MŠ 

 ZÁPIS DO MŠ BUDE

DNE 4.5.2017 OD 8,00 - 16,00 HODIN

VE SBOROVNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

  •  

  •  

 


 

 

 


 INFORMACE O ÚPLATĚ

ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 činí 300,- Kč.  

O její případné snížení (absence po celý měsíc) musí zákonný zástupce  

písemně požádat ředitelku školy k poslednímu dni v daném měsíci. 

(formulář – viz. www.msprestice.cz =>   dokumenty => dokumenty ke stažení => žádost o prominutí (snížení) úplaty)

Žádost o snížení úplaty se netýká dětí zapsaných k 1.9.2016,úplata je snížena automaticky až do nástupu dětí do MŠ.