Aktuality

Nové číslo časopisu Dukeláček najdete zde.


Od 1.9.2016 je provozní doba MŠ

od 6.00 - 16.30 hodin

Děti se scházejí a rozcházejí na Dolním sluníčku 

od 6.00 do 6.30 hodin a od 15.45 do 16.30 hod.

Provoz na třídách je od 6.30 hod. do 15.45 hod.

 

Dne 24.10.2016 od 8,00 hodin přijde do naší MŠ fotograf        s firmy PHOTODIENST.

Děti se budou foceny na motiv " ŠTĚDRÝ DEN".

Cena souboru 300,- Kč. V případě 1/2 souboru 200,- Kč.

Při fotografování dvou nebo více dětí je příplatek 20,- Kč.

 

UPOZORNĚNÍ

  • Od  26.9.2016 budou děti ze Sedmikrásky již na své třídě.

  • Děti z Horního zvonečku budou zatím umístěny ve sborovně MŠ 

  •  (vchod z boku u hospodářského budovy)

  •      Seznamy dětí z Horního zvonečku na odpolední odpočinek budou vyvěšeny                      téhož dne ve třídě.

  • Zprovoznění Horního zvonečku se přibližně předpokládá

  • od listopadu 2016.

  • Prosím, sledujte další infomace o řešení vzniklé situace.

  • Od 1.10.2016 - provoz na všech třídách.

  • Děkuji za pochopení a vstřícnost. Jitka Erbenová

  • Z

 


 

 Od října 2016 budou opět kroužky - "Malí zpěváčci" v rámci ŠVP- neplacený kroužek, kroužek "Veselé lentilky" (tanečky+joga)- čtvrtky od 15:45 - 16:30, pohybový kroužek "Malý sportovec"- ( fotbal, házená a další sportovní aktivity) středy od 13:15 - 14:15 - kroužek placený. Přihlášení dítěte je závazné.

Kdo má o tyto kroužky zájem, nahlašte děti na třídách.

Pohybový kroužek "Malý sportovec"

vhodný pro děti od 4 - 4,5 let a výše.

Na tento kroužek, prosíme, sportovní obuv.

Dětem nedávejte kopačky- budou docházet na házenkářské hřiště a do sportovní haly.

Kroužek canisterapie bude až od ledna 2017 z důvodu pracovního vytížení cvičitele.

 


 INFORMACE O ÚPLATĚ

ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 činí 300,- Kč.  

O její případné snížení (absence po celý měsíc) musí zákonný zástupce  

písemně požádat ředitelku školy k poslednímu dni v daném měsíci. 

(formulář – viz. www.msprestice.cz =>   dokumenty => dokumenty ke stažení => žádost o prominutí (snížení) úplaty)

Žádost o snížení úplaty se netýká dětí zapsaných k 1.9.2016,úplata je snížena automaticky až do nástupu dětí do MŠ.