Aktuality

Nové číslo časopisu Dukeláček najdete zde.


Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

od 23.12.2016 - 1.1.2017.

Provoz bude opět zahájen dne 2.1.2017.

 

Provoz na pavilonu Horní zvoneček bude obnoven od 1.12.2016.

 

Kroužky jsou tento rok napsledy 14.12. 2016- fotbal a 15.12. 2016- taneční kroužek.

 Začátek kroužků -  11.1.2017 - fotbal, 12.1. 2017- taneční kroužek. 

 

 

 

 

 

  •  

  •  

 


 

 

 


 INFORMACE O ÚPLATĚ

ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 činí 300,- Kč.  

O její případné snížení (absence po celý měsíc) musí zákonný zástupce  

písemně požádat ředitelku školy k poslednímu dni v daném měsíci. 

(formulář – viz. www.msprestice.cz =>   dokumenty => dokumenty ke stažení => žádost o prominutí (snížení) úplaty)

Žádost o snížení úplaty se netýká dětí zapsaných k 1.9.2016,úplata je snížena automaticky až do nástupu dětí do MŠ.