Aktuality

Nové číslo časopisu Dukeláček najdete zde.


 

HURÁ PRÁZDNINY !!!!!

Pták, Květina, Málo, Děti, Karty

 


Uzavření mateřské školy

Na základě § 3, odst. 1 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů

bude Mateřská škola Dukelská 959, Přeštice

uzavřena od 4. 7. - 7. 8. 2016

( uzavření Mš bylo schváleno na 33. jednání Rady města Přeštice ze dne 18. 1. 2016 )

 

Obě přeštické mateřské školy budou uzavřeny v období

od 25. 7. - 7. 8. 2016 

INFORMACE O ÚPLATĚ

ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 činí 300,- Kč.  

O její případné snížení (absence po celý měsíc) musí zákonný zástupce  

písemně požádat ředitelku školy k poslednímu dni v daném měsíci. 

(formulář – viz. www.msprestice.cz =>   dokumenty => dokumenty ke stažení => žádost o prominutí (snížení) úplaty)

Žádost o snížení úplaty se netýká dětí zapsaných k 1.9.2016,úplata je snížena automaticky až do nástupu dětí do MŠ.