Aktuality

Nové číslo časopisu Dukeláček najdete zde.


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

OZNAMUJEME RODIČŮM, ŽE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE

O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH UZAVŘENA OD 24.7.2017 - 31.8.2017.

V OBDOBÍ OD 24.7.2017 - 6.8.2017 BUDOU OBĚ PŘEŠTICKÉ  MATEŘSKÉ ŠKOLY UZAVŘENY.

V době od 7.8.2017- 31.8.2017 jsou děti,jejich rodiče podali žádost prostřednictvím ředitelky MŠ přijaty k prázdninovému provozu do MŠ Gagarinova.

 

SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

JE DNE 29.8.2017 OD 11,00 HODIN NA PAVILONU DOLNÍ BERUŠKA.


 INFORMACE O ÚPLATĚ

ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 činí 280,- Kč.  

O její případné snížení (absence po celý měsíc) musí zákonný zástupce  

písemně požádat ředitelku školy k poslednímu dni v daném měsíci. 

(formulář – viz. www.msprestice.cz =>   dokumenty => dokumenty ke stažení => žádost o prominutí (snížení) úplaty)

Žádost o snížení úplaty se netýká dětí zapsaných k 1.9.2017,úplata je snížena automaticky až do nástupu dětí do MŠ.