Aktuality

Nové číslo časopisu Dukeláček najdete zde.

 

 FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ  

 

FOTOGRAFOVÁNÍ  DĚTÍ S VÁNOČNÍM MOTIVEM SE USKUTEČNÍ

V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH NA NAŠÍ MŠ ( OD 8,00 HODIN)

FIRMOU PHOTODIENS DNE 25.10.2017

 Prosíme o vhodné oblečení k vánočnímu focení.

SMĚRNICE  O ÚPLATĚ

ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 činí 280,- Kč.  

O její případné snížení (absence po celý měsíc) musí zákonný zástupce  

písemně požádat ředitelku školy k poslednímu dni v daném měsíci. 

(formulář – viz. www.msprestice.cz =>   dokumenty => dokumenty ke stažení => žádost o prominutí (snížení) úplaty)

Žádost o snížení úplaty se netýká dětí zapsaných k 1.9.2017,úplata je snížena automaticky až do nástupu dětí do MŠ.