Aktuality

Nové číslo časopisu Dukeláček najdete zde.


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

OZNAMUJEME RODIČŮM, ŽE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE

O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH UZAVŘENA OD 24.7.2017 - 31.8.2017.

V OBDOBÍ OD 24.7.2017 - 6.8.2017 BUDOU OBĚ PŘEŠTICKÉ  MATEŘSKÉ ŠKOLY UZAVŘENY.

V DOBĚ OD 7.8.21017- 31.8.2017 MOHOU RODIČE NA PODKLADĚ ŽÁDOSTI UMÍSTIT SVÉ DÍTĚ V MŠ GAGARINOVA.

VYPLNĚNOU ŽÁDOST SPOLU S VYPLNĚNOU PLNOU MOCÍ RODIČE ODEVZDAJÍ NEJPOZDĚJI DO 31.5.2017V NAŠÍ MŠ .

DOKUMENTY JSOU KE STAŽENÍ NA STRÁNKÁCH MŠ.


ZÁPIS DO MŠ 

 ZÁPIS DO MŠ BUDE

DNE 4.5.2017 OD 8,00 - 16,00 HODIN

VE SBOROVNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

Rodič ( zákonný zástupce) dítěte s sebou přinese průkaz totožnosti, rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání s podpisy zákonných zástupců,potvrzení od lékaře o povinném očkování- na evidenčním listu ( netýká se dětí, které nastoupí k povinnému předškolnímu vzdělávání), u občanů jiného členského státu EU a jiného cizince potvrzení o pobytu na území ČR.

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání  a evidenční list si můžete stáhnout v dokumentech ke stažení či si je vyzvednout v MŠ od 20.4.2017 .

  •  Srdečně zveme na

  • "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ"

  •  dne 26.4.2017 od 8,00 - 11,00 hod.        a odpoledne od 14,30 - 15,30 hod.


  • VÝLET NA MISTROVSTVÍ EVROPY ŽEN

  • VE FOTBALU  DO 17 LET 

  •  Dne 5.5.2017  pojede náš kroužek fotbalu spolu s ostatními dětmi z Horní berušky na výlet do Plzně 

  •  "Mistrovství evropy žen " ve fotbalu do 17 let. 

  • Odjezd z MŠ V 8,45 hodin. Předpokládaný návrat do 12,30 hodin. 


 INFORMACE O ÚPLATĚ

ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 činí 300,- Kč.  

O její případné snížení (absence po celý měsíc) musí zákonný zástupce  

písemně požádat ředitelku školy k poslednímu dni v daném měsíci. 

(formulář – viz. www.msprestice.cz =>   dokumenty => dokumenty ke stažení => žádost o prominutí (snížení) úplaty)

Žádost o snížení úplaty se netýká dětí zapsaných k 1.9.2016,úplata je snížena automaticky až do nástupu dětí do MŠ.