Mateřská škola Přeštice Dukelská

Aktuality

...
Stáhnout soubor (GDPR.pdf)GDPR88 kB

Schůzka rodičů nově přijatých dětí k 1.9.2019

se koná dne 27.8.2019 od 10,00 hodin

na pavilonu dolní beruška - účast povinná.

                                                                                                                          


Nové číslo časopisu Dukeláček najdete zde

 

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Oznamujeme rodičům, že naše MŠ bude o hlavních prázdninách uzavřena od 29.7.2019-30.8.2019.

( usnesení RM ze dne 5.11.2018 č.usn. 12/2018).

Provoz bude zahájen dne 2.9.2019 na všech třídách MŠ.

V období od 29.7.2019-2.8.2019 budou uzavřeny

obě přeštické mateřské školy.

V době od 5.8.2019-30.8.2019 mohou zaměstnaní rodiče

na podkladě žádosti a plné moci umístit své dítě

v MŠ Gagarinova. 

Vyplněnou žádost a plnou moc ( formulář na stránkách MŠ) rodiče odevzdají nejpozději do 31.5.2019 ředitelce MŠ

či na třídách MŠ.

Na pozdější odevzdání žádostí nebude brán zřetel.

 

Chtěli bychom se s vámi podělit o úspěch našich kuchařek ve společném stravování. Obsadily krásné 4.místo o nejchutnější svačinky. Moc jim tímto ještě jednou srdečně blahopřejeme a už se těšíme na další jejich dobroty !!!

Děkují děti a zaměstanci Mš

46501628 1105685846269138 9050812762141229056 n

 

Naše školka se přihlásila do projektu "Pohyb 1P" 

zjišťování pohybových dovedností dětí předškolního věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport.

 

"Celé Česko čte dětem"

je dalším projektem, do kterého se naše MŠ zapojila.

            Pojďte s námi podpořit u dětí kladný vztah k četbě                   a literatuře takové.

Prosíme rodiče, prarodiče i jiné příbuzné dětí,aby přišli do školky dětem přečíst pohádku či příběh.

 

                                                       Provoz MŠ

 Provoz je od 6,00 - 16,30 na Dolním sluníčku,

provoz na Horním sluníčku je od 7,00 - 15,00 hodin, děti

z HS se shromaždují do 7,00 a od 15,00 hodin

na Dolním sluníčku.

ostatních pavilonech je provoz od 6,30 - 15,45 hodin.

 

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 činí 300,- Kč.   

(formulář – viz. www.msprestice.cz =>   dokumenty => dokumenty ke stažení