Mateřská škola Přeštice Dukelská

Aktuality

...
Stáhnout soubor (GDPR.pdf)GDPR88 kB

  Nové číslo časopisu Dukeláčeku najdete zde

Vážení rodiče, 

na stránkách MŠ v sekci dokumenty - dokumenty ke stažení, naleznete dokument o distančním vzdělávání dětí s povinnou školní docházkou. Zde máte upřesněno toto vzdělávání.

Vážení rodiče,

MŠ Gagarinova je určena školou pro děti níže zapsaných zaměstnání. Pokud potřebujete s ohledem na Vaše zaměstnání umístit dítě v MŠ Gagarinova, volejte či napište email ředitelce MŠ Gagarinova, aby mohla Vaše dítě zaznamenat a podat Vám informace. V současné době se řídíte pokyny ředitelky MŠ Gagarinova. Přeji Vám spolu s kolegyněmi, aby se Vám v MŠ Gagarinova líbilo a Vaši práci mohli dělat v klidu. Ostatním přejeme hlavně hodně zdraví a radosti s dětmi. 

 Kontakty MŠ Gagarinova: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: 379 304 282,                                                                     724 883 868

                                              Jitka Erbenová a kolektiv MŠ

Vážení rodiče ,

provoz naší MŠ je od 1.3.2021 - 21.3.2021 uzavřen- rozhodnutí vlády. V této době Vám bude odhlášena strava dětí vedoucí ŠJ. 

 

Dle usnesení vlády ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření vláda nařizuje s účinností od 27.2.2021 - 21.3.2021 hejtmanům kraje,kde je taková potřeba určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazem obcí,jehož předmětem činností jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejíchž zákonní zástupci jsou :

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v §115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů,
 • socialní pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č.108/2006. Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní  pracovníci vykonávající činnost podle zákona č.359/1999 Sb.,o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce ČR,
 • zaměstnanci ČSSZ  a OSSZ,
 • zaměstnanci Finanční správy ČR,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické, infrastruktury
 • zaměstnanci české pošty,s.p.,
 • a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

 

MŠ nebude vydávat potvrzení na OČR, toto je plně v kompetenci rodičů. 

Žádosti si stáhněte na stránkách ČSSZ - e portál ČSSZ - žádost o ošetřovné při péči  - otevře se " Žádost  o ošetřovné ....- identifikace žádosti - zakliknout nová žádost a dát vygenerovat číslo žádosti . Žádost lze vyplnit online (A,B,C a D) a poté vytisknout 3 strany. V zaměstnání odevzdat po ukončení nebo na konci měsíce ( dle situace). Číslo žádosti je potřeba si pamatovat, neboť poku ošetřovné přechází do dalšího měsíce - žádost navazuje.                                      

Důležité !!!!

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu Covid 19 na Dolním zvonečku a po domluvě s KHS Plzeň - jih byla v  této třídě nařízena karanténa do 1.3. 2021. Děti i učitelky z DZ budou testovány na Covid 19 dne 26.2.2021. Upřesnění bude rodičům odesláno SMS zprávou z KHS Plzeň - jih.

Žádám rodiče, aby se na testování dostavili dle instrukcí KHS Plzeň - jih. Testování se netýká dětí z DZ, které nebyly přítomny v MŠ od 17.2.-19.2.2021.

Děti DZ i učitelky musí být v karanténě i v případě negativního testu až do 1.3.2021.

Do 5.3. 2021 je KHS Plzeň -  jih na celou MŠ nařízen zdravotní dohled. Zdravotní dohled -  tzn. v případě příznaků onemocnění Covid 19 do 5.3.2021  musí zákonní zástupci nahlásit onemocnění lékařům s informací, že má MŠ zdravotní dohled a o výsledku informovat MŠ.

Žádám rodiče, aby do MŠ přiváděli pouze zdravé děti.  

 

Vstup do MŠ od 25.2.2021 pouze s respirátorem,

za účasti 1 zákonného zástupce!!!!!

 

S ohledem na vzniklou situaci si rodiče dětí z DZ mohou zažádat o OČR. Toto je v kompetenci rodičů. Formulář je k dispozici na stránkách ČSSZ - ošetřovné. Karanténa je určena KHS Plzeň - jih,  MŠ nepotvrzuje OČR. 

Provoz na všech třídách je

od 6,00 - 16,30 hodin do odvolání.

 

Klokanovy školky


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OTEVŘENA

OD 6,00 -16,30 HODIN

SEDMIKRÁSKA - 6,30-15,45 hodin

DOLNÍ SLUNÍČKO 6,00-16,30 hodin

HORNÍ SLUNÍČKO - 6,30-15,45 hodin

DOLNÍ BERUŠKA - 6,30 - 15,30 hodin

HORNÍ BERUŠKA  -7,00- 15,00 hodin 

DOLNÍ ZVONEČEK - 6,30-15,45 hodin

HORNÍ ZVONEČEK - 6,30-15,45 hodin


Děti z HB budou převedeny do DB  v 15,30 na DS .

 

Chtěli bychom se s vámi podělit o úspěch našich kuchařek ve společném stravování. Obsadily krásné 4.místo o nejchutnější svačinky. Moc jim tímto ještě jednou srdečně blahopřejeme a už se těšíme na další jejich dobroty !!!

Děkují děti a zaměstanci Mš

46501628 1105685846269138 9050812762141229056 n

 

Naše školka se přihlásila do projektu "Pohyb 1P" 

zjišťování pohybových dovedností dětí předškolního věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport.

 

"Celé Česko čte dětem"

je dalším projektem, do kterého se naše MŠ zapojila.

            Pojďte s námi podpořit u dětí kladný vztah k četbě                   a literatuře takové.

Prosíme rodiče, prarodiče i jiné příbuzné dětí,aby přišli do školky dětem přečíst pohádku či příběh.

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 činí 320,- Kč.   

(formulář – viz. www.msprestice.cz =>   dokumenty => dokumenty ke stažení