Mateřská škola Přeštice Dukelská

Aktuality

...
Stáhnout soubor (GDPR.pdf)GDPR88 kB

   Nové číslo časopisu Dukeláček najdet

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
 • Všem osobám se s účinností ode dne 10.9.2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest(ústa a nos) v případě budov škol a školských zařízeních podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Zákaz se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v MŠ. 

 • Provoz mateřské školy ve školním roce

 • 2020/2021 vzhledem ke Covid 19

 • - Školní rok 2020/2021 začíná dne 1.9.2020 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • - Od dětí se před prvním příchodem do MŠ nevyžaduje čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • - nejsou stanovena žádná závazná plošná opatření pro organizaci vstupu dětí do budovy a pohybu osob před budovou MŠ.
 • - pro děti a zaměstnance MŠ není plošná povinnost nošení roušek
 • - rodičům se dle nařízení MZ od 10.9.2020 nařizuje používat při pohybu v MŠ roušky.Rodiče dětí v MŠ omezí svůj pobyt v šatně při předávání a přijímání dětí na minimální, nezbytně nutnou dobu a opustí areál MŠ.
 • - z důvodu ochrany zdraví dětí a učitelek žádám rodiče, aby nevstupovali do tříd. V letošním roce bohužel nebude umožněna adaptace nových dětí s rodičem ve třídě. Pozvolná adaptace bude zajištěna předáním dítěte učitelce a rodiče si s učitelkou domluví kratší časový úsek, za který si dítě vyzvednou. Rodiče dětí v MŠ omezí svůj pobyt v šatně při předávání a přijímání dětí na minimální, nezbytně nutnou dobu. Doprovázet dítě mohou jen 2 osoby.
 • -  v současné době žádáme rodiče, aby dětem nedávali hračky.

                               Děkuji všem za pochopení situace Jitka Erbenová ředitelka MŠ.

 

Klokanovy školky


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OTEVŘENA

OD 6,00 -16,30 HODIN

SEDMIKRÁSKA - 6,30-15,45 hodin

DOLNÍ SLUNÍČKO 6,00-16,30 hodin

HORNÍ SLUNÍČKO - 6,30-15,45 hodin

DOLNÍ BERUŠKA - 6,30 - 15,30 hodin

HORNÍ BERUŠKA  -7,00- 15,00 hodin 

DOLNÍ ZVONEČEK - 6,30-15,45 hodin

HORNÍ ZVONEČEK - 6,30-15,45 hodin


Děti z HB budou převedeny do DB  v 15,30 na DS .

 

Chtěli bychom se s vámi podělit o úspěch našich kuchařek ve společném stravování. Obsadily krásné 4.místo o nejchutnější svačinky. Moc jim tímto ještě jednou srdečně blahopřejeme a už se těšíme na další jejich dobroty !!!

Děkují děti a zaměstanci Mš

46501628 1105685846269138 9050812762141229056 n

 

Naše školka se přihlásila do projektu "Pohyb 1P" 

zjišťování pohybových dovedností dětí předškolního věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport.

 

"Celé Česko čte dětem"

je dalším projektem, do kterého se naše MŠ zapojila.

            Pojďte s námi podpořit u dětí kladný vztah k četbě                   a literatuře takové.

Prosíme rodiče, prarodiče i jiné příbuzné dětí,aby přišli do školky dětem přečíst pohádku či příběh.

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 činí 320,- Kč.   

(formulář – viz. www.msprestice.cz =>   dokumenty => dokumenty ke stažení