Mateřská škola Přeštice Dukelská

Úřední deska

 

 Pasování předškoláků

Dne 17.6. 2024 od 16:00 hodin se uskuteční pasování předškoláků, kteří ukončí své předškolní vzdělávání a od 1.9.2024 natoupí do základní školy.

Program pasování :

1. Vystoupení pěveckého sboru

2. pasování dětí  ředitelem ZŠ Přeštice + vystoupení pasovaných dětí

 

Stravování dětí v MŠ Gagarinova  

Vážení rodiče,

během měsíce červenec 2024 budou Vámi přihlášené děti ( odevzdaná přihláška + plná moc na třídě do 31.5.2024 - na pozdější přihlášky nebude brán zřetel) navštěvovat MŠ Gagarinova, ve které se budou i stravovat. Je nutné si stáhnout přihlášku na stravování  - PŘIHLÁŠKA NA STRAVOVÁNÍ MŠG - dokumenty ke stažení - poslední položka ) a přinést ji na třídu do 14.6.2024.  Na Vámi uvedený email budou odeslány přihlašovací údaje. K 30.6.2024 je nutné uhradit 1 200,- Kč buď na účet MŠ Gagarinova nebo zaplatit v hotovosti do MŠ Gagarinova. 

 


 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLAVNÍCH

PRÁZDNIN

Oznamuje rodičům, že naše mateřská škola bude uzavřena

od 1. 7. do 4. 8. 2024.

(na základě usnesení ze 40. jednání RM Přeštice konaného 24.1.2024)

V období od 29. 7. do 4. 8. 2022 budou uzavřeny obě přeštické mateřské školy.

V době od 1. 7. do 26. 7. 2024 mohou zaměstnaní rodiče

na podkladě žádosti umístit své dítě v MŠ Gagarinova, Přeštice.

Vyplněnou žádost a plnou moc rodiče odevzdají proti podpisu na třídách naší MŠ do 31. 5. 2024.

Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Veškeré dokumenty jsou ke stažení na stránkách MŠ – www.msprestice.cz - dokumenty ke stažení.

Zahájení školního roku 2024/2025 je 2. 9. 2024.


 


 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OTEVŘENA OD 06:00 - 16:30 HODIN

SEDMIKRÁSKA   -   06:30-15:45 hodin
DOLNÍ SLUNÍČKO   -   06:00-16:30 hodin
HORNÍ SLUNÍČKO   -   06:30-15:45 hodin
DOLNÍ BERUŠKA   -   06:30-15:30 hodin 
HORNÍ BERUŠKA   -   07:00-15:30 hodin
DOLNÍ ZVONEČEK   -   06:30-15:45 hodin 
HORNÍ ZVONEČEK   -   06:30-15:45 hodin 

 


Úspěch našich kuchařek

Chtěli bychom se s vámi podělit o úspěch našich kuchařek ve společném stravování. Obsadily krásné 4.místo o nejchutnější svačinky. Moc jim tímto ještě jednou srdečně blahopřejeme a už se těšíme na další jejich dobroty !!!

Děkují děti a zaměstanci MŠ

46501628 1105685846269138 9050812762141229056 n

  


 

Naše školka se přihlásila do projektu "Pohyb 1P" 

zjišťování pohybových dovedností dětí předškolního věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport.

 

"Celé Česko čte dětem"

je dalším projektem, do kterého se naše MŠ zapojila.

            Pojďte s námi podpořit u dětí kladný vztah k četbě a literatuře takové.

 

Prosíme rodiče, prarodiče i jiné příbuzné dětí,aby přišli do školky dětem přečíst pohádku či příběh. 

 


SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 činí 320,- Kč.