Mateřská škola Přeštice Dukelská

Aktuality

Přijaté a nepřijaté děti na školní rok 2022/2023 - dokumenty -  zápis do MŠ.

 

 Akce pro děti a rodiče 

Vážení rodiče, mateřská škola Vás zve spolu s dětmi naší MŠ na zábavné odpoledne "PUTOVÁNÍ S PATELKAMI", které se uskuteční dne 24.5.2022 na zahradě MŠ     od 16:00 hodin. Zahájení je u pavilonu Zvoneček. 

Po splnění úkoů bude možnost si opéci vuřty. MŠ zajistí oheň, čaj a jehly na opékání. Vuřty a pečivo si každý přinese vlastní.

                                   Těšíme se po tak dlouhé době na setkání s Vámi.

V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách MŠ.

Fotografování dětí  

Dne 7.6.2022 se budou děti fotografovat na společnou fotografii třídy od 8:00 hodin. 

 

Rozloučení s předškoláky


Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na rozloučení s dětmi, které nastoupí od 1.9.2022 do ZŠ.

Pasování těchto dětí se uskuteční dne 13.6.2022 od 16:30 hodin za účasti starosty města Přeštice na terase    u Dolního zvonečku. V případě špatného počasí na třídě DZ. 

Součástí tohoto rozloučení bude i vystoupení pěveckého kroužku "Malí zpěváčci" a krátké vystoupení pasovaných dětí.

                                                                                                                                                          Těšíme se na Vás.

 

 Uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin

č.j. MŠ/014/2022                                                                                                V Přešticích dne : 5.4.2022

 Oznamujeme rodičům, že naše mateřská škola bude uzavřena

od 4.7. do 7.8.2022.

( na základě usnesení ze 120. jednání RM Přeštice ze dne 14.3.2022)

V období od 25.7. do 7.8.2022 budou uzavřeny obě přeštické mateřské školy.

 

V době od  4.7. do 22.7.2022 mohou zaměstnaní rodiče

na podkladě žádosti umístit své dítě v MŠ Gagarinova, Přeštice.

Vyplněnou žádost a plnou moc rodiče odevzdají proti podpisu na třídách naší MŠ do 31.5.2022.
Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Veškeré dokumenty jsou ke stažení na stránkách MŠ: 
https://www.msprestice.cz/dokumenty/dokumenty-ke-stazeni

Zahájení nového školního roku je 1.9.2022.     

                                                                                                  Jitka Erbenová - ředitelka MŠ

 


 

Nové číslo časopisu Dukeláčku

www.msprestice.cz => O školce => Časopis Dukeláček

 


 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OTEVŘENA OD 06:00 - 16:30 HODIN

SEDMIKRÁSKA   -   06:30-15:45 hodin
DOLNÍ SLUNÍČKO   -   06:00-16:30 hodin
HORNÍ SLUNÍČKO   -   06:30-15:45 hodin
DOLNÍ BERUŠKA   -   06:30-15:30 hodin 
HORNÍ BERUŠKA   -   07:00-15:30 hodin
DOLNÍ ZVONEČEK   -   06:30-15:45 hodin 
HORNÍ ZVONEČEK   -   06:30-15:45 hodin 

 


Úspěch našich kuchařek

Chtěli bychom se s vámi podělit o úspěch našich kuchařek ve společném stravování. Obsadily krásné 4.místo o nejchutnější svačinky. Moc jim tímto ještě jednou srdečně blahopřejeme a už se těšíme na další jejich dobroty !!!

Děkují děti a zaměstanci MŠ

46501628 1105685846269138 9050812762141229056 n

  


 

Naše školka se přihlásila do projektu "Pohyb 1P" 

zjišťování pohybových dovedností dětí předškolního věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport.

 

"Celé Česko čte dětem"

je dalším projektem, do kterého se naše MŠ zapojila.

            Pojďte s námi podpořit u dětí kladný vztah k četbě a literatuře takové.

 

Prosíme rodiče, prarodiče i jiné příbuzné dětí,aby přišli do školky dětem přečíst pohádku či příběh. 

 


SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 činí 290,- Kč.   

Formulář viz. www.msprestice.cz => Dokumenty => Dokumenty ke stažení