Mateřská škola Přeštice Dukelská

Aktuality

...
Stáhnout soubor (GDPR.pdf)GDPR88 kB

   Nové číslo časopisu Dukeláček najdete zde...

Od 25.5.2020 do 12.6.2020 můžete své dítě přihlásit na prázdninový provoz do MŠ  Gagarinova. Přihlašují se jen děti, jejichž rodiče budou chodit do práce.

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. 

K přihlášení je nutno dodat vyplněnou

"Žádost o umístění dítěte do MŠ Gagarinova, Plnou moc" -

viz dokumenty -dokumenty ke stažení.

 

Závazně uveďte jen ty dny (datum od - do),

kdy bude dítě opravdu v MŠ přítomno.

 

Prosíme rodiče,aby závazně nahlásili děti, které budou docházet do naší MŠ v měsíci srpen 2020.

 

Vážení rodiče, 

na 48. jednání RM Přeštice bylo schváleno znovuotevření naší MŠ od 25.5.2020. Žádáme Vás, abyste do 20.5.2020 nahlásili závaznou docházku dítěte na období od 25.5.2020 -30.6.2020 na email MŠ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo SMS zprávou na mobil 602 426 517. Provoz MŠ o letních prázdninách bude oznámen v souvislosti s opatřeními po projednání.  

Provoz MŠ bude obnoven za těchto podmínek: 

 Při prvním vstupu do MŠ zákonný zástupce  závazně přihlášených dětí odevzdá učitelkám na třídě - "Čestné prohlášení ", kde podepíše i seznámení s rizikovými skupinami. Možnost stáhnutí v dokumentech ke stažení na stránkách MŠ - "Čestné prohlášení covid 19" nebo si jej vyzvedne v ředitelně školy do 21.5.2020 v dopoledních hodinách. Pokud zákonný zástupce toto prohlášní nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

Cesta do MŠ, příchod k MŠ a pobyt před MŠ, v prostorách MŠ, ve třídě

 • Na děti a doprovod se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními ( zakrytí nosu a úst/ rouška, dodržování odstupů 2 metry - není nutné u doprovodu dítěte/členů domácnosti)
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s opatřeními
 • Všechny osoby nacházející se před budovou školy platí zakrytí nosu a úst /rouška)
 • Doprovázející osoba se v MŠ pohybuje se zakrytím úst a nosu/ rouška a to nezbytně nutnou dobu (předávání a vyzvedávání dětí)
 • Děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách školy nosit nemusí
 • Dětem bude měřena tělesná teplota 
 • Rodiče zajistí, dětem roušky (2 ks) v náhradním sáčku pro případ náhlé potřeby
 • Při vstupu do šatny každý použije dezinfekční přípravek na ruce
 • Po přezutí a převlečení si děti důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem
 • Před jídlem si děti ruce vydezinfikují
 • Bude důkladná dezinfekce prostorů MŠ, dezinfekce povrchů, časté větrání, u dětí budeme preferovat větší část dne venku podle počasí
 • přísný zákaz nošení hraček, předmětů z domova

Při podezření na možné příznaky COVID - 19 ( teplota, kašel, ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest) nesmí dítě do MŠ nastoupit . V případě, že dítě má alergii s příznaky rýmy a kašle musí zákonný zástupce doložit potvrzení od lékaře, že má alergii.

Pokud nějaké dítě bude vykazovat některý z příznaků COVID - 19 při pobytu v MŠ, je nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat rodiče s ohledem na okamžité vyzvednutídítěte. O podezření na COVID - 19 se informujte na hygienické stanici.

Pokud patří Vaše dítě do rizikové skupiny bod 2-8 nebo pokud některý z bodů naplńuje jakákoliv osoba, která s ním žije v domácnosti doporučuje se, aby rodiče zvážili tyto rizikové skupiny, a rozhodli se o účasti dítěte v mateřské škole. Vzdělávání v současné době není povinné.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás. Za kolektiv MŠ Jitka Erbenová - ředitelka MŠ

 UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče s ukončením nouzového vztahu ke dni 17.5.2020 se na naší MŠ již nevztahuje nařízení Hejtmana Plzeňského kraje o umístění dětí zaměstnaných rodičů v těchto službách:

 - Bezpečnostní sbory, Obecní Policie, Zdravotní služby, Příslušníci ozbrojených sil, Orgány finanční správy ČR, Finanční analytický úřad, Úřad práce ČR, ČSSZ a OSSZ.

V týdnu od 18.5. do 24.5.2020 si rodiče výše zmíněných služeb musí zajistit hlídání dětí, případně OČR.MŠ je pro děti uzavřena.

 Do prostorů MŠ chodit v rouškách a dbát

    na zvýšenou hygienu s ohledem na situaci!! 

 

Uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin

č.j. MŠ/013/2020                                                      V Přešticích dne : 16.3.2020

Oznamujeme rodičům, že naše mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena od 6.7.2020 - 7.8.2020 

                            ( na základě jednání RM Přeštice ze dne 9.3.2020)

V období od 27.7.2020- 7.8.2020

budou uzavřeny obě přeštické mateřské školy. 

V době od 6.7.- 24.7.2020 mohou zaměstnaní rodiče na podkladě

" Žádosti o umístění..." umístit své dítě v MŠ Gagarinova.

Vyplněnnou žádost a plnou moc k přijetí do MŠ Gagarinova

( formulář na stránkách školy) odevzdají nejpozději

do 1.6.2020 na svých třídách.

Provoz naší MŠ začíná dne 10.8.2020.

  

Omlouvání dětí do omluvných listů budeme řešit po odvolání uzavření MŠ.


 

 

Klokanovy školky


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OTEVŘENA

OD 6,00 -16,30 HODIN

SEDMIKRÁSKA - 6,30-15,45 hodin

DOLNÍ SLUNÍČKO 6,00-16,30 hodin

HORNÍ SLUNÍČKO - 6,30-15,00 hodin

DOLNÍ BERUŠKA - 7,00 - 15,45 hodin

HORNÍ BERUŠKA  -6,30- 15,45 hodin

DOLNÍ ZVONEČEK - 6,30-15,45 hodin

HORNÍ ZVONEČEK - 6,30-15,45 hodin


 

Chtěli bychom se s vámi podělit o úspěch našich kuchařek ve společném stravování. Obsadily krásné 4.místo o nejchutnější svačinky. Moc jim tímto ještě jednou srdečně blahopřejeme a už se těšíme na další jejich dobroty !!!

Děkují děti a zaměstanci Mš

46501628 1105685846269138 9050812762141229056 n

 

Naše školka se přihlásila do projektu "Pohyb 1P" 

zjišťování pohybových dovedností dětí předškolního věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport.

 

"Celé Česko čte dětem"

je dalším projektem, do kterého se naše MŠ zapojila.

            Pojďte s námi podpořit u dětí kladný vztah k četbě                   a literatuře takové.

Prosíme rodiče, prarodiče i jiné příbuzné dětí,aby přišli do školky dětem přečíst pohádku či příběh.

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 činí 300,- Kč.   

(formulář – viz. www.msprestice.cz =>   dokumenty => dokumenty ke stažení