Mateřská škola Přeštice Dukelská

Aktuality

Nové číslo časopisu Dukeláček najdete zde.

 Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 

Oznamujeme rodičům, že naše MŠ bude

o hlavních prázdninách

uzavřena od 2.7.2018 do 5.8.2018 .

( č. usnesení RM 59/2018)

V období od 30.7.2018 - 5.8.2018 budou uzavřeny obě přeštické mateřské školy.

V době od 2.7.2018 - 27.7.2018 mohou zaměstnaní rodiče na podkladě žádosti a plné moci umístit své dítě v MŠ Gagarinova. Vyplněnou žádost a plnou moc ( formuláře na stránkách MŠ) rodiče odevzdají nejpozději do 31.5.2018 ředitelce MŠ či na třídách MŠ. Na pozdější odevzdání žádosti a plné moci nebude brán zřetel.

Vyvěšeno dne 28.2.2018

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik pro děti naší MŠ 

1. skupina - přihlášené děti z horního a dolního zvonečku ve dnech 27.2.,6.3.,13.3.,20.3.,27.3. 2018

 2. skupina - přihlášené děti z horní berušky a nejstarší děti z dolní berušky a horního sluníčka

ve dnech 3.4., 10.4. 17.4.,24.4.,15.5. 2018.

Výuka probíhá v rámci vzdělávání dětí

od 10,00 - 12,00 hodin v plaveckém bazénu Klatovy.

 

SMĚRNICE  O ÚPLATĚ

ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 činí 280,- Kč.  

O její případné snížení (absence po celý měsíc) musí zákonný zástupce  

písemně požádat ředitelku školy k poslednímu dni v daném měsíci. 

(formulář – viz. www.msprestice.cz =>   dokumenty => dokumenty ke stažení => žádost o prominutí (snížení) úplaty)

Žádost o snížení úplaty se netýká dětí zapsaných k 1.9.2017,úplata je snížena automaticky až do nástupu dětí do MŠ.