Mateřská škola Přeštice Dukelská

Aktuality

Provoz v době letních prázdnin MŠ Gagarinova 

Vážení rodiče,

v době od 9.8.2021 - 31.8.2021 bude pro naše děti v MŠ Gagarinova otevřen oranžový pavilon ( provoz od 6:00 - 16:30 hodin).

Děti si přinesou : polštářek, deku, vlastní povlečení, pyžamo, bačkory, menší PET lahev na pitný režim a 2 roušky pro případ výskytu COVID - 19. Všechny věci řádně podepsat.

 

Provoz MŠ v době letních prázdnin MŠ Dukelská

Provoz od 1.7.- 2.7.2021 

DS +S - na Dolním sluníčku  provoz od 6:00 - 16:30 hodin,

HS - provoz od 6:30 - 15:45 hodin,

DB+HB - provoz na Dolní berušce  od 6:30 - 15:45 hodin,

DZ +HZ - provoz na DZ od 6:30 - 15:45 hodin.

Provoz od 7.7. - 23.7.2021

Po celou dobu prázdnin se děti budou scházet od 6:00 - 6:30 hodin  a od 15:45 - 16:30 hodin

na Dolním sluníčku.

S+DS - provoz na Sedmikrásce od 6:30 - 15:45 hodin

HS+DB+HB - provoz na Horním sluníčku od 6:30 - 15:45 hodin,

DZ+HZ+ MŠ Gagarinova + MŠ Skočice - provoz na Dolním zvonečku od 6:30 - 15:45 hodin.

Prosím sledujte případné změny, které během letních prázdnin mohou nastat. 

Děti z MŠ Gagarinova a MŠ Skočice si přinesou hrníček na pití, deku, polštář, pyžamo a přezuvky. Vše řádně podepsáno. V šatně budou mít děti 2 roušky v případě výskytu COVID 19. Děti z obou MŠ se řídí školním řádem MŠ Dukelská a pokyny ředitelky školy.

Těšíme se na Vás a přejeme Vám příjemně prožitý pobyt v naší MŠ.  Jitka Erbenová - ředitelka MŠ


Upozornění Policie České republiky

Policie ČR vede trestní řízení ve věci šíření internetových výhružek obsahujících hrozbu útoku na různé objekty s cílem vyvolat paniku a donutit státní orgány k plnění stanovených požadavků. Hrozba útoku se postupně mění z obchodních center přes dopravu až k útokům na školská zařízení, čímž se snaží zvýšit závažnost hrozby. Mezi hrozby patří umístění nástražného výbušného systému, použití střelby, založení požáru apod. Do současné doby nebyly hrozby realizovány a policie nezaznamela ani přípravu nebo jiné skutečnosti, které by svědčily o pachatelově úmyslu své hrozby realizovat. Ze strabny Policie ČR jde o preventivní a informační opatření.

Žádáme Vás rodiče o přijetí větší obezřetnosti ve vztahu ke zjištěným podezřelým situacím v okolí mateřské školy ( výskyt osob s podezřelým chováním, veškeré nestandardní události, výskyt podezřelých zavazadel, předmětů, balíků...). 

Tato opatření zůstanou v platnosti do odvolání Policií ČR. V případě zjištění situací, které by mohly souviset se shora uvedeným případem, bezodkladně vyrozumnte Policii ČR dle místní příslušnosti. ( tel OOP Přeštice 974 326 701) nebo linku 158.

                                                                                        Děkujem za pochopení situace Jitka Erbenová ředitelka MŠ

 


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

č.j. MŠ/008/2021                                                               V Přešticích dne: 12.4.2021

Oznamujeme rodičům, že naše mateřská škola bude o hlavních prázdninách

uzavřena od 26.7.2021 do 31.8.2021

V období od 26.7.2021 do 8.8.2021 budou uzavřeny obě přeštické mateřské školy.

V období od 9.8.2021 - 31.8.2021 mohou zaměstnaní rodiče na podkladě žádosti umístit své dítě v MŠ Gagarinova.

Vyplněnou žádost a plnou moc rodiče odevzdají nejpozději do 31.5.2021 do mateřské školy - na třídy,kam děti docházejí.

Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Tiskopisy ke stažení na stránkách MŠ  v sekci Dokumenty - dokumenty ke stažení.
Možnost osobního vyzvednutí na třídě či v ředitelně MŠ.

Provoz naší MŠ bude zahájen 1.9.2021.

Jitka Erbenová, ředitelka MŠ 


Nové číslo časopisu Dukeláčku

www.msprestice.cz => O školce => Časopis Dukeláček

 


Klokanovy školky


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OTEVŘENA OD 06:00 - 16:30 HODIN

SEDMIKRÁSKA   -   06:30-15:45 hodin
DOLNÍ SLUNÍČKO   -   06:00-16:30 hodin
HORNÍ SLUNÍČKO   -   06:30-15:54 hodin
DOLNÍ BERUŠKA   -   06:30-15:30 hodin 
HORNÍ BERUŠKA   -   07:00-15:00 hodin
DOLNÍ ZVONEČEK   -   06:30-15:45 hodin 
HORNÍ ZVONEČEK   -   06:30-15:45 hodin 

 


Děti z HB budou převedeny do DB  v 15:30 na DS.

 


 

Úspěch našich kuchařek

Chtěli bychom se s vámi podělit o úspěch našich kuchařek ve společném stravování. Obsadily krásné 4.místo o nejchutnější svačinky. Moc jim tímto ještě jednou srdečně blahopřejeme a už se těšíme na další jejich dobroty !!!

Děkují děti a zaměstanci MŠ

46501628 1105685846269138 9050812762141229056 n

 


 

Naše školka se přihlásila do projektu "Pohyb 1P" 

zjišťování pohybových dovedností dětí předškolního věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport.

 

"Celé Česko čte dětem"

je dalším projektem, do kterého se naše MŠ zapojila.

            Pojďte s námi podpořit u dětí kladný vztah k četbě a literatuře takové.

 

Prosíme rodiče, prarodiče i jiné příbuzné dětí,aby přišli do školky dětem přečíst pohádku či příběh. 

 


 

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 činí 290,- Kč.   

Formulář viz. www.msprestice.cz => Dokumenty => Dokumenty ke stažení