Mateřská škola Přeštice Dukelská

Aktuality

...
Stáhnout soubor (GDPR.pdf)GDPR88 kB

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň – jih

Č.j. MŠ /099 /2019                         V Přešticích dne 22.5.2019
Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň – jih jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla na základě stanovených kritérií
o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Dukelská 959, okres Plzeň – jih
od 1. 9. 2019 pod vedenými přidělenými registračními čísly

22, 36, 73, 56, 26, 59, 41, 21, 47,
39, 61, 46, 72, 66, 29, 58, 19, 23,
48, 27, 38, 57, 50, 68, 69, 42, 60,
28, 18, 79, 30, 32, 35, 53, 76, 81,
62, 37, 20, 75, 31, 71, 51, 54, 43,
44, 55, 52,77

                                                                                                                               Jitka Erbenová

ředitelka mateřské školy

 


Nové číslo časopisu Dukeláček najdete zde

 

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Oznamujeme rodičům, že naše MŠ bude o hlavních prázdninách uzavřena od 29.7.2019-30.8.2019.

( usnesení RM ze dne 5.11.2018 č.usn. 12/2018).

Provoz bude zahájen dne 2.9.2019 na všech třídách MŠ.

V období od 29.7.2019-2.8.2019 budou uzavřeny

obě přeštické mateřské školy.

V době od 5.8.2019-30.8.2019 mohou zaměstnaní rodiče

na podkladě žádosti a plné moci umístit své dítě

v MŠ Gagarinova. 

Vyplněnou žádost a plnou moc ( formulář na stránkách MŠ) rodiče odevzdají nejpozději do 31.5.2019 ředitelce MŠ

či na třídách MŠ.

Na pozdější odevzdání žádostí nebude brán zřetel.

 

Chtěli bychom se s vámi podělit o úspěch našich kuchařek ve společném stravování. Obsadily krásné 4.místo o nejchutnější svačinky. Moc jim tímto ještě jednou srdečně blahopřejeme a už se těšíme na další jejich dobroty !!!

Děkují děti a zaměstanci Mš

46501628 1105685846269138 9050812762141229056 n

 

Naše školka se přihlásila do projektu "Pohyb 1P" 

zjišťování pohybových dovedností dětí předškolního věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport.

 

"Celé Česko čte dětem"

je dalším projektem, do kterého se naše MŠ zapojila.

            Pojďte s námi podpořit u dětí kladný vztah k četbě                   a literatuře takové.

Prosíme rodiče, prarodiče i jiné příbuzné dětí,aby přišli do školky dětem přečíst pohádku či příběh.

 

                                                       Provoz MŠ

 Provoz je od 6,00 - 16,30 na Dolním sluníčku,

provoz na Horním sluníčku je od 7,00 - 15,00 hodin, děti

z HS se shromaždují do 7,00 a od 15,00 hodin

na Dolním sluníčku.

ostatních pavilonech je provoz od 6,30 - 15,45 hodin.

 

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 činí 300,- Kč.   

(formulář – viz. www.msprestice.cz =>   dokumenty => dokumenty ke stažení