Mateřská škola Přeštice Dukelská

Aktuality

...
Stáhnout soubor (GDPR.pdf)GDPR88 kB

   Nové číslo časopisu Dukeláček najdete zd


V současné době je " DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ " naplánovaný

na 21.4.2020 od 8,00-10,00 a od 14,30 - 15,30 hodin.

Tento den se uskuteční jen v případě, že bude MŠ oficiálně opět otevřena.

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Oznamujeme rodičům, že zápis do MŠ se uskuteční

dne 5.5.2020 od 8,00 - 17,00 hodin ve sborovně MŠ.

 

K zápisu přinesete : 

- rodný list dítěte, v případě cizinců pas či jiný průkaz totožnosti - bez těchto dokumentů nemůže být dítě zapsáno

- řádně vyplněnou žádost o přijetí

- evidenční list dítěte, kde je potvrzení o očkování , očkování se netýká dětí s povinnou školní docházkou

- kartičku pojišťovny

- přihlášku ke stravování

- vyjádření pedagogicko- psychologické poradny či SPC u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

- průkaz totožnosti rodičů či pěstounů...

- u dětí, které nebudou zastupováni ZZ podepsané čestné prohlášení od ZZ

- u rozvedených rodičů - nabytí právní moci - vyjádření soudu, komu je dítě svěřeno do péče a jak je upraven styk s druhým rodičem

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 - 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá právní nárok na přijetí do MŠ. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. 

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959 je spádovou oblastí pro celé území města Přeštice,Přeštice - zastávka, Žerovice.

Rodiče si mohou rezervovat čas na zápis dítěte na stránkách školy - www.msprestice.cz. Rezervace bude spuštěna 6.4.2020. V případě zaplnění kapacity v rezervačním ystému lze domluvit čas na telefonu 602 426 517.

Dokumenty - žádost o přijetí, evidenční list, přihláškacvke stravování jsou na stránkách MŠ www.msprestice - dokumenty - dokumenty ke stažení.

Osobně si lze dokumenty vyzvednout v ředitelně MŠ

dne 21.4.2020 od 8,00 - 14,00 hodin nebo 28.4.2020 od 8,00 - 14,00 hodin. 

 

 Prosíme rodiče o sledování stránek ohledně informací k zápisu.

 

RODIČE DĚTÍ,KTERÉ JDOU K ZÁPISU DO 1. TŘÍD SI VYZVEDNOU POTŘEBNÉ FORMULÁŘE -

DOTAZNÍK A PŘIHLÁŠKU V ŘEDITELNĚ MŠ

OD 26.2020 - 3.4.2020 OD 8,00 - 13,00 HODIN.

 

TERMÍN ZÁPISU DO ZŠ 16.4.2020

( více na stránkách ZŠ - www.zsprestice.cz)

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

 MŠ JE UZAVŘENA OD 25.3.2020 DO ODVOLÁNÍ.

NETÝKÁ SE DĚTÍ UMÍSTĚNÝCH NA ZÁKLADĚ

"ROZHODNUTÍ "HEJTMANA ZE DNE 18.3.2020

 

POTVRZENÍ O OČR SI VYZVEDĚNETE V ŘEDITELNĚ ŠKOLY

NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI 

Žádost zasílejte na  e-mail MŠ - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

POTVRZENÍ BUDE VYDÁVÁNO PO TELEFONICKÉ ČI EMIALOVÉ DOHODĚ.

 

Provoz v Mš pro děti na základě "Rozhodnutí" hejtmana bude 

od 25.3.2020 na třídě:

Dolní sluníčko od 6,00 - 16,30 hodin. ( děti od 3 - 6 let)

                     Dolní beruška  od 6,30 - 15,45 hodin ( děti ZŠ do věku 10 let)

 

Žádáme rodiče, aby dětem opatřili roušky.

 

Rozhodnutí hejtmana Plzeńského kraje 

 o vykonávání péče o děti a mláděž v nouzovém stavu

V souladu s ust. § 14 odst.6 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen " krizový zákon" ) v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12.3.2020 je naše naše MŠ určena k vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

Jedná se o ORP Přeštice.

Zajištění péče o děti věku od 3  do 10 let. Péče bude zajišťována dětem rodičů, nebo jiným zákonným zástupcům, kteří jsou zamětnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelům zdravotních služeb, ochrany veřejného zdraví a příslušníkům ozbrojených sil bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení do odvolání v pracovních dnech od 6,00 - 16,00 hodin.

 Do prostorů MŠ chodit v rouškách a dbát

    na zvýšenou hygienu s ohledem na situaci!! 

 

Uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin

č.j. MŠ/013/2020                                                      V Přešticích dne : 16.3.2020

Oznamujeme rodičům, že naše mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena od 6.7.2020 - 7.8.2020 

                            ( na základě jednání RM Přeštice ze dne 9.3.2020)

V období od 27.7.2020- 7.8.2020

budou uzavřeny obě přeštické mateřské školy. 

V době od 6.7.- 24.7.2020 mohou zaměstnaní rodiče na podkladě

" Žádosti o umístění..." umístit své dítě v MŠ Gagarinova.

Vyplněnnou žádost a plnou moc k přijetí do MŠ Gagarinova

( formulář na stránkách školy) odevzdají nejpozději

do 1.6.2020 na svých třídách.

Provoz naší MŠ začíná dne 10.8.2020.

 

 

 

V případě, že dítě či rodič, ostaní příbuzní s nimiž děti přišly do styku s osobami související s nákazou COVID -19( teploty, kašel, dušnost) ZŮSTANE V DOMÁCÍ KARANTÉNĚ do doby určené lékařem či KHS Plzeň.

Důrazně žádáme rodiče o dodržování výše zmíněných doporučení. V případě pozitivního vyšetření na COVID- 19 ihned informujte vedení školy!!

Pokud se prokáže , že byly záměrně zatajeny informace, bude to bráno jako porušení školního řádu ze strany rodičů. 

 Děkuji za zodpovědnou spolupráci.      Jitka Erbenová - ředitelka MŠ

 

Omlouvání dětí do omluvných listů budeme řešit po odvolání uzavření MŠ.


 

 

Klokanovy školky


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OTEVŘENA

OD 6,00 -16,30 HODIN

SEDMIKRÁSKA - 6,30-15,45 hodin

DOLNÍ SLUNÍČKO 6,00-16,30 hodin

HORNÍ SLUNÍČKO - 6,30-15,00 hodin

DOLNÍ BERUŠKA - 7,00 - 15,45 hodin

HORNÍ BERUŠKA  -6,30- 15,45 hodin

DOLNÍ ZVONEČEK - 6,30-15,45 hodin

HORNÍ ZVONEČEK - 6,30-15,45 hodin


 

Chtěli bychom se s vámi podělit o úspěch našich kuchařek ve společném stravování. Obsadily krásné 4.místo o nejchutnější svačinky. Moc jim tímto ještě jednou srdečně blahopřejeme a už se těšíme na další jejich dobroty !!!

Děkují děti a zaměstanci Mš

46501628 1105685846269138 9050812762141229056 n

 

Naše školka se přihlásila do projektu "Pohyb 1P" 

zjišťování pohybových dovedností dětí předškolního věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport.

 

"Celé Česko čte dětem"

je dalším projektem, do kterého se naše MŠ zapojila.

            Pojďte s námi podpořit u dětí kladný vztah k četbě                   a literatuře takové.

Prosíme rodiče, prarodiče i jiné příbuzné dětí,aby přišli do školky dětem přečíst pohádku či příběh.

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 činí 300,- Kč.   

(formulář – viz. www.msprestice.cz =>   dokumenty => dokumenty ke stažení