Aktuality

...
Stáhnout soubor (GDPR.pdf)GDPR88 kB

Provoz na všech třídách v době COVID 19
je od 6:00 - 16:30 hodin do odvolání.


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

č.j. MŠ/008/2021                                                               V Přešticích dne: 12.4.2021

Oznamujeme rodičům, že naše mateřská škola bude o hlavních prázdninách

uzavřena od 26.7.2021 do 31.8.2021

V období od 26.7.2021 do 8.8.2021 budou uzavřeny obě přeštické mateřské školy.

V období od 9.8.2021 - 31.8.2021 mohou zaměstnaní rodiče na podkladě žádosti umístit své dítě v MŠ Gagarinova.

Vyplněnou žádost a plnou moc rodiče odevzdají nejpozději do 31.5.2021 do mateřské školy - na třídy,kam děti docházejí.

Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Tiskopisy ke stažení na stránkách MŠ  v sekci Dokumenty - dokumenty ke stažení.
Možnost osobního vyzvednutí na třídě či v ředitelně MŠ.

Provoz naší MŠ bude zahájen 1.9.2021.

Jitka Erbenová, ředitelka MŠ 


Zápis dětí do mateřské školy

pro školní rok 2021/2022 se uskuteční
v úterý dne 4. 5. 2021 od 8:00 – 17:00 hodin 

Termín pro zápis si prosím rezervujte v rezervačním systému:

https://www.msprestice.cz/rezervace

Další podrobnosti najdete zde:
www.msprestice.cz => dokumenty => dokumenty ke stažení => Zápis dětí pro školní rok 2021-2020)

 V případě, že nemáte možnost si Přihlášku a Evidenční list stáhnout,

lze si je vyzvednout v ředitelně v MŠ denně do 13:00 hodin.


 

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 budou navštěvovat naše zařízení děti od 12.4.2021 s povinným předškolním vzděláváním tz. děti narozené do 31.8.2015 a starší, dále se umožňuje osobní přítomnost dětí od 2 -5 let věku dětí ( naší MŠ) jejichž zákonní zástupci jsou:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotnockých služeb
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo dvouletá
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce ČR
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy ČR

Děti s povinným předškolním vzděláváním: 

  • výuka na HZ,HB,DZ,DB 

Děti z IZS - PROSÍM O NAHLÁŠENÍ TĚCHTO DĚTÍ NEJPOZDĚJI DO 11.4.2021 NA EMAIL MŠ.

  • výuka na Sedmikrásce, HB,HZ do počtu 15 dětí 

Úplata za vzdělávání a stravování bude v běžném režimu MŠ. Prosím přihlašte své děti do aplikace Stravné.cz

Testování dětí se bude provádět vždy v pondělí a čtvrtek zdarma testy Lepu rapid - výtěr z přední části nosu. Informace ohledně testování a výuky Vám byli zaslány na emaily Vámi určenými.

Děti,které prodělaly COVID 19 a neuplynulo více jak  90 dní od prvního RT- PCR testu s pozitivním výsledkem, nebudou testovány v případě, že zákonný zástupce doloží tuto skutečnost. 

Těšíme se na Vás a přejeme všem poklidný návrat do MŠ

Jitka Erbenová a kolektiv MŠ

 


 

Nové číslo časopisu Dukeláčku

www.msprestice.cz => O školce => Časopis Dukeláček

 


Klokanovy školky


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OTEVŘENA OD 06:00 - 16:30 HODIN

SEDMIKRÁSKA   -   06:30-15:45 hodin
DOLNÍ SLUNÍČKO   -   06:00-16:30 hodin
HORNÍ SLUNÍČKO   -   06:30-15:54 hodin
DOLNÍ BERUŠKA   -   06:30-15:30 hodin 
HORNÍ BERUŠKA   -   07:00-15:00 hodin
DOLNÍ ZVONEČEK   -   06:30-15:45 hodin 
HORNÍ ZVONEČEK   -   06:30-15:45 hodin 

 


Děti z HB budou převedeny do DB  v 15:30 na DS.

 


 

Úspěch našich kuchařek

Chtěli bychom se s vámi podělit o úspěch našich kuchařek ve společném stravování. Obsadily krásné 4.místo o nejchutnější svačinky. Moc jim tímto ještě jednou srdečně blahopřejeme a už se těšíme na další jejich dobroty !!!

Děkují děti a zaměstanci MŠ

46501628 1105685846269138 9050812762141229056 n

 


 

Naše školka se přihlásila do projektu "Pohyb 1P" 

zjišťování pohybových dovedností dětí předškolního věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport.

 

"Celé Česko čte dětem"

je dalším projektem, do kterého se naše MŠ zapojila.

            Pojďte s námi podpořit u dětí kladný vztah k četbě a literatuře takové.

 

Prosíme rodiče, prarodiče i jiné příbuzné dětí,aby přišli do školky dětem přečíst pohádku či příběh. 

 


 

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 činí 320,- Kč.   

Formulář viz. www.msprestice.cz => Dokumenty => Dokumenty ke stažení