Mateřská škola Přeštice Dukelská

Zápis do MŠ

č.j. MŠ/154/2022                                             V Přešticích dne 27.6.2022

Rozhodnutí o přijetí na školní rok 2022/2023

Mateřská škola. Dukelská 959, okres Plzeň - jih jako věcně příslušný správní orgán ve s myslu ustanovení § 165 odst.2 písm. b) a §34 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním. vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla na základě stanovených kritérií o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Dukelská 959, okres Plzeň - jih na školní rok 2022/2023 pod vedenými přidělenými registačními čísly :

                                                                                                    140,141.

 

Rodiče přijatých dětí si stáhnou ze stránek MŠ nebo si vyzvednou do 31.5.2022 tyto dokumenty  - přihláška ke stravování,vyzvedávání dětí a  souhlas s GDPR. Dokumenty doručíte do 17.6.2022  -  osobně nebo vhozením do schránky MŠ či zašlete poštou.

 Schůzka rodičů přijatých dětí  (bez přítomnosti dětí) se uskuteční dne 23.8.2022 od 9:30 hodin na třídě Dolní beruška.