Mateřská škola Přeštice Dukelská

Kroužky

Lichý

Kroužek fotbalu začíná dne :   ( každou středu )

od 13,20 – 14,20 hod.

( cena 50,- Kč /měsíc – hřiště, 60,- Kč /měsíc hala)

 

Kroužek „Veselé lentilky“ (joga a country tance):

(každý čtvrtek)

od 15,45 – 16,20 hod.

( přibližná cena 60,- Kč/ měsíc )

 

Kroužek „Malí zpěváčci“ :

(každý čtvrtek v dopoledních hodinách )

 

Canisterapie začíná dne :     

( každý pátek v dopoledních hodinách)                     

(cena za měsíc 110,- Kč)

 

Logopedický kroužek „Hbité jazýčky : (vždy pondělí )

Sudý týden 15,30-16,30

Lichý týden 12,30-13,30