Mateřská škola Přeštice Dukelská

Naše školka

Letecký pohled

Mateřská škola Přeštice, Dukelská byla slavnostně otevřena 29.8.1970 jako společné zařízení"Jesle- mateřská škola". s celodenním provozem. V současné době slouží jako MŠ  s kapacitou 188 dětí. Budova MŠ je pavilonového typu. Skládá se z 5 budov spojených chodbou. Pavilony jsou rozděleny na pavilon Zvoneček- horní a dolní, Beruška- horní a dolní,Sluníčko- horní a dolní a Sedmikráska.Třídy jsou pojmenovány dětskými názvy tak, aby to usnadnilo orientaci dětí po zařízení. K pavilonům vedou směrovky.

Škola disponuje vlastním stravovacím zařízením, které se nachází v hospodářské části spolu s kanceláří ředitelky, vedoucí školní jídelny a účetní.

Celý areál obklopuje zahrada, jejíž plocha činí 8258 m.

Naše třídy a paní učitelky:

PAVILONY:

Sluníčko - dolní -
p.uč.: Jindřiška Valentová, Ilona Votavová, AP - Týrová Jana

Sluníčko - horní -
p.uč.: Romana Culková, Kristýna Schejbalová , AP - Michaela Culková

Sedmikráska
p.uč.:   Eva Slámečková, Bc. Martina Němcová

Beruška - dolní -
p.řed. Jitka Erbenová, Andrea Löfflerová, odpolední směna Markéta Králová, Kristina Opltová - AP

Beruška - horní -
p.uč.: Helena Benýrová, Bc. Lenka Hajšmanová

Zvoneček - dolní -
p.uč. Ivana Karásková, Bc. Klára Kolářová, Kaslová Jana - AP

Zvoneček - horní -
p.uč.: Lenka Ovsíková, Gabriela Pluhařová

 

Provozní doba mateřské školy je od 6:00 hod. do 16:30 hod.


Od 06:00-6:30 hod. a odpoledne 15:45-16:30 hod. je provoz pouze na pavilonu DOLNÍ SLUNÍČKO.

Děti s povinnou předškolní docházkou - denně na třídě od 08:00 - 12:00 hodin.

 Své děti přivádějte do 8 hod. Děti s povinnou školní docházkou musí být v 8:00 hodin přítomny ve třídě !! Pozdější příchod nahlaste den předem. V poledne lze děti vyzvednout ve 12 hod.
V případě, že dítě do MŠ nedochází je nutná omluva.
(561/2004 Sb.§ 3 ve znění pozdějších předpisů).
V případě, že dítě do MŠ nedochází 2 týdny je nutná písemná omluva. Děti s povinnou školní docházkou se musí omluvit do 3 dnů.
(viz.dokumenty ke stažení)

 

Režim dne:

06:00-09:00
Příchody dětí, spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné činnost; tvořivé a estetické činnosti dětí, IP, tělovvýchovná chvilka, komunitní kruh, hygiena , ranní svačina
09:00-09:30 Dopolední vzdělávací činnost pedagogickým pracovníkem(max. 20-30min.) dle věku dětí.V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby se činnosti dětí přesunuly do venkovního prostředí (zahrada,terasy MŠ)
09:30-11:30 Příprava a pobyt venku - vycházky do okolí,turistické vycházky, sportovní aktivity, hry na zahradě(délka pobytu je závislá na mikroklimatických podmínkách §18, vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích)
11:30-12:15 Hygiena, příprava na oběd, oběd, odchody dětí po o., příprava dětí k odpolednímu odpočinku
12:15-14:15 Odpolední odpočinek - je přizpůsoben potřebám spánku dětí. Děti s menší potřebou spánku -  odpočinek po obědě nejméně 30 minut na lůžku, poté je tato doba využívána ke klidovému programu. V případě, kdy i tyto děti usnou bude brán zřetel na potřebu dítěte. 
14:15-16:30
Postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina, spontánní hravé a pohybové aktivity, pobyt na zahradě, odchody dětí domů