Mateřská škola Přeštice Dukelská

Naše školka

Letecký pohled

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Přeštice, Dukelská byla slavnostně otevřena 29.8.1970 jako společné zařízení"Jesle- mateřská škola". s celodenním provozem. V současné době slouží jako MŠ  s kapacitou 188 dětí. Budova MŠ j e pavilonového typu. Skládá se z 5 budov spojených chodbou. Pavilonu jsou rozděleny na pavilon Zvoneček- horní a dolní, Beruška- horní a dolní,Sluníčko- horní a dolní a Sedmikráska.Třídy jsou pojmenovány dětskými názvy tak, aby to usnadnilo orientaci dětí po zařízení. K pavilonům vedou směrovky.

Škola disponuje vlastním stravovacím zařízením, které se nachází v hospodářské části spolu s kanceláří ředitelky, vedoucí školní jídelny a účetní. 

 Celý areál obklopuje zahrada, jejíž plocha činí 8 258 m.

 

Naše třídy a paní učitelky:

PAVILON


Sluníčko         - dolní
                                  p.uč.: Jindřiška Valentová,Bc. Lenka Šuldová

 Sluníčko         - horní 

                                   p.uč.: Romana Culková, Kristýna Schejbalová , AP - Jana Kaslová      

Sedmikráska         - p.uč.:  Klára Týrová, Veronika Lešetická                         

Beruška         - dolní -      
                                   p.řed. Jitka Erbenová, Andrea Löfflerová

Beruška         - horní – 
                                   p.uč.: Lenka Vojgtová, Bc. Lenka Hajšmanová, AP- Jana Týrová

Zvoneček       - dolní -  
                                    p.uč. Ivana Karásková, Bc. Klára kolářová

Zvoneček       - horní
                                   p.uč.: Lenka Ovsíková, Bc. et Bc. Petra Štroblová

 

Provozní doba mateřské školy je od 6,00 hod. do 16,30 hod.


Od 6-6,30h a odpoledne od 15,45 do 16,30hod. je provoz omezen pouze na pavilonu DOLNÍ SLUNÍČKO.

Třída Horní sluníčko - provoz 6,30 - 15,00 hodin, děti převedeny na dolní sluníčko

Třída Dolní beruška - od 7,00 - 15,45 hodin

Děti s povinnou předškolní docházkou -  denně na třídě od 8,00 - 12,00 hodin.

Vzhledem k nahlášení počtu dětí pro potřebu ŠJ, přivádějte své děti do 8 hod.
Pozdější příchod nahlaste den předem. V poledne lze děti vyzvednout ve 12 hod.
V případě, že dítě do MŠ nedochází je nutná omluva (561/2004 Sb.§ 3 ve znění
pozdějších předpisů). V případě, že dítě do MŠ nedochází 2 týdny je nutná písemná omluva.(viz.dokumenty ke staž.)

 

Režim dne:

 6,00 -  9,00       Příchody dětí, spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné činnost; tvořivé a estetické činnosti dětí, IP, tělovvýchovná chvilka, komunitní kruh, hygiena , ranní svačina

 9,00 -  9,30       Dopolední vzdělávací činnost pedagogickým pracovníkem(max. 20-30min.) dle věku dětí.V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby se činnosti dětí přesunuly do venkovního prostředí (zahrada,terasy MŠ).

 9,30 -  11,30    Příprava a pobyt venku - vycházky do okolí,turistické vycházky, sportovní aktivity, hry na zahradě(délka pobytu je závislá na mikroklimatických podmínkách §18, vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích).


11,30 - 12,15      Hygiena, příprava na oběd, oběd, odchody dětí po o., příprava dětí k odpolednímu odpočinku.


12,15 - 14,15     Odpolední odpočinek - je přizpůsoben potřebám spánku dětí. Dětem s menší potřebou spánku je tato doba využívána ke klidovému programu.

            Dle zájmových kroužků je odpolední odpočinek přizpůsoben(odpočinek 30 min.)
14,15 - 16,30    Postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina, spontánní hravé a pohybové aktivity, pobyt na zahradě, odchody dětí domů