Mateřská škola Přeštice Dukelská

Naše školka

Letecký pohled

     Mateřská škola se nachází uprostřed města pod parkem při výjezdu na Plzeň, leží uprostřed veliké zahrady. Jedná se o objekt pavilonového typu z roku 1970, s vlastním stravovacím zařízením. Pavilony mateřské školy jsou pro snazší orientaci dětí označeny názvy: Sluníčko, Sedmikráska, Beruška, Zvoneček. V současné době je na škole 6 tříd s celkovou kapacitou 188 dětí, o které se stará 12 učitelek, 1třída slouží jako tělocvčna a 11 provozních zaměstnanců včetně kuchařek. Rozdělení dětí do tříd je podle věku dětí.Kapacita školní jídelny 300 jídel. Školní kuchyně vaří i pro děti ze  ZŠ a MŠ Řenče , pro cizí strávníky a pro klienty Diakonie - chráněné bydlení v  Přešticích - doplň.činnost školy.

 

Naše třídy a paní učitelky:


Sluníčko         - dolní
                                  p.uč.: Jindřiška Valentová,
Klára Hošťálková

 Sluníčko         - horní 

                                   p.uč.: Romana Culková, p.řed. Jitka Erbenová

                                     

Sedmikráska         - p.uč.: Ivana Karásková ,                          

Beruška         - dolní -      
                                   p.uč. Jaroslava Votlučková,
Jitka Jindřichová

Beruška         - horní – 
                                   p.uč.: Marie Herýková, Bc. Dagmar Nechutná

Zvoneček       - dolní -  
                                    p.uč. Pavla Růžičková,
asistent pedagoga : Jana Kaslová

Zvoneček       - horní
                                   p.uč.: Lenka Ovsíková, Jana Tomíšková

 

Provozní doba mateřské školy je od 6,00 hod. do 16,30 hod.


Od 6-6,30h a odpoledne od 15,45 do 16,30hod. je provoz omezen pouze na pavilonu Sluníčko dolní.

Vzhledem k nahlášení počtu dětí pro potřebu ŠJ, přivádějte své děti do 8 hod.
Pozdější příchod nahlaste den předem. V poledne lze děti vyzvednout ve 12 hod.
V případě, že dítě do MŠ nedochází je nutná omluva (561/2004 Sb.§ 3 ve znění
pozdějších předpisů). V případě, že dítě do MŠ nedochází 2 týdny je nutná písemná omluva.(viz.dokumenty ke staž.)

 

Režim dne:

 6,00 -  9,00       Příchody dětí, spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné činnost; tvořivé a estetické činnosti dětí, IP, tělovvýchovná chvilka, komunitní kruh.

                               Hygiena,ranní svačina
 9,00 -  9,30       Dopolední vzdělávací činnost pedagogickým pracovníkem(max. 20-30min.) dle věku dětí.V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby se činnosti dětí přesunuly do venkovního prostředí (zahrada,terasy MŠ).

 9,30 -  11,30    Příprava a pobyt venku - vycházky do okolí,turistické vycházky, sportovní aktivity, hry na zahradě(délka pobytu je závislá na mikroklimatických podmínkách §18, vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích).


11,30 - 12,15      Hygiena, příprava na oběd, oběd, odchody dětí po o., příprava dětí k odpolednímu odpočinku.


12,15 - 14,15     Odpolední odpočinek - je přizpůsoben potřebám spánku dětí. Dětem s menší potřebou spánku je tato doba využívána ke klidovému programu.

                               Dle zájmových kroužků je odpolední odpočinek přizpůsoben(odpočinek 30 min.)
14,15 - 16,30    Postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina, spontánní hravé a pohybové aktivity, pobyt na zahradě, odchody dětí domů