Mateřská škola Přeštice Dukelská

Platby

Pokyny pro platby stravného a školného v MŠ

Stravné

Děti MŠ   3-6 let odklad školní docházky
celodenní stravné  34,- Kč  39,- Kč
stravné bez odpolední svačiny  27,- Kč  31,- Kč

Školné

320,- Kč / 1 měsíc. Děti přijaté k 1. 9. 2019, ale s pozdějším nástupem do MŠ, mají sníženou částku 160,- Kč automaticky, viz. Směrnice o úplatě (docx).

Z důvodu změny bankovního spojení naší školy žádáme rodiče o zřízení inkasa (stravné společně s úplatou – limit minimálně 1.200,- Kč) ve prospěch účtu MŠ: 2500620440/2010.

Ostatní informace ohledně plateb viz. soubor ke stažení Směrnice o úplatě (docx) + dodatek "Směrnice".