Mateřská škola Přeštice Dukelská

Platby

 Pokyny pro platby stravného a školného v MŠ

 

Stravné:

Děti MŠ                         3-6 let            7 let

  

Přesnídávka                       8 Kč             8 Kč

Oběd                               14 Kč            15 Kč

Svačina                             6 Kč             6 Kč

Nápoj                                3 Kč             3 Kč

_______________________________________________

Celkem                             31 Kč           32 Kč

 

Školné:   300,- Kč / 1měsíc. Děti přijaté k 1. 9. 2016 , ale s pozdějším nástupem do  MŠ, mají sníženou částku 150,- Kč automaticky.

 

Možnost využití snížené platby 150,-Kč / 1 měsíc (viz. příloha: Směrnice o úplatě).

Z důvodu změny bankovního spojení naší školy žádáme rodiče o zřízení inkasa

(stravné společně s úplatou–limit minimálně 1.200,- Kč) ve prospěch účtu MŠ            25 00 62 04 40/2010. 

 ostatní informace ohledně plateb viz." Směrnice o úplatě"+ dodatek "Směrnice"