Mateřská škola Přeštice Dukelská

Platby

Pokyny pro platby stravného a školného v MŠ od 1.10.2023

Stravné

Děti MŠ   3-6 let odklad školní docházky
celodenní stravné  42,- Kč  50,- Kč
stravné bez odpolední svačiny  33,- Kč  41,- Kč

Školné

320,- Kč / 1 měsíc. Děti přijaté k 1. 9. 2023 -  s pozdějším nástupem do MŠ ( den 3 narozenin), mají sníženou částku 160,- Kč.  viz. Směrnice o úplatě .

Z důvodu změny bankovního spojení naší školy žádáme rodiče o zřízení inkasa (stravné společně s úplatou – limit minimálně 1.500,- Kč) ve prospěch účtu MŠ: 2500620440/2010.

Na číslo účtu 2700620453/2010 se poukazuje částka jednorázová částka v hodnotě     1 000,- Kč nově nastupujícíh dětí, která bude vrácena po ukončení docházky do naší MŠ, pokud všechny platby budou v pořádku a nebude dluh vůči MŠ - viz Přihláška na stravování. Na tento účet se platí i kulturní akce, plavání dětí atd.

Ostatní informace ohledně plateb viz. soubor ke stažení Směrnice o úplatě (docx)