Mateřská škola Přeštice Dukelská

Platby

 Pokyny pro platby stravného a školného v MŠ

 

Stravné:

Děti MŠ                                        3-6 let                odklad školní docházky 

  celodenní stravné -                            35,- Kč         39,- Kč

 stravné bez odpolední svačiny    28,- Kč          31,- Kč

Školné:   300,- Kč / 1měsíc. Děti přijaté k 1. 9. 2019 , ale s pozdějším nástupem do  MŠ, mají sníženou částku 150,- Kč automaticky viz. "Směrnice o úplatě".

 Z důvodu změny bankovního spojení naší školy žádáme rodiče o zřízení inkasa

(stravné společně s úplatou–limit minimálně 1.200,- Kč) ve prospěch účtu MŠ            25 00 62 04 40/2010. 

 ostatní informace ohledně plateb viz." Směrnice o úplatě"+ dodatek "Směrnice"