Mateřská škola Přeštice Dukelská

Zaměstnanci

Ředitelka školy: Jitka Erbenová

 Zastupkyně školy: Kristýna Schejbalová

Učitelky: Romana Culková, Ivana Karásková, Eva Slámečková, Bc. Martina Němcová, Andrea Löfflerová, Helena Benýrová,Bc.Lenka Hajšmanová, Jindřiška Valentová,Ilona Votavová,Bc. Klára Kolářová,Lenka Ovsíková, Gabriela Pluhařová,Markéta Králová  

Asistent pedagoga: Jana Kaslová, Jana Týrová, Michaela Culková, Kristina Opltová             

Účetní školy: Hana Polívková

Vedoucí školní jídelny: Drahomíra Fořtová

Kuchařky: Gabriela Šilingová, Alena Hajžmanová, Alena Benešová, Šárka Vokáčová,Barbora Tomanová 

Uklízečky: Olga Šindelářová, Jana Brejchová, Kateřina Oulíková, Markéta Králová

 Údržbář: Vladislav Stieber

Zahradnice, školnice: Jitka Nechutná