Mateřská škola Přeštice Dukelská

Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Přeštice se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.msprestice.cz v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1), v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

STAV SOULADU

Tato internetová stránka (www.msprestice.cz) je v souladu se všeobecně uznávanou normou Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. užívanou pro zajištění přístupnosti webových stránek.

Výjimky

  • Kontaktní formulář s protispamovou ochranou
  • Rezervační systém

Odůvodnění

Výše zmíněné prvky nejsou uvedené do souladu s požadavky na přístupnost. Vzhledem k tomu, že zmíněné prvky netvoří podstatnou fukncionalitu webových stránek a vždy slouží pouze jako alternativní forma komunikace, bylo by uvedení do souladu možné pouze s nepřiměřeným usílím a výdaji mateřské školy. U všech zmíněných prvků jsou zobrazeny pokyny ke komunikaci prostřednicvím jiných metod.

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 6.4.2021. Posouzení bylo provedeno odbornou třetí osobou Mgr. Ladislav Kulatý, IČ: 00711756 působící v oblasti informačních technologií zaměřených na webové technologie.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

V případě zjištění jakýchkoli problémů s přístupností těchto webových stránek kontaktujte zástupce mateřské školy na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na telefonním čísle 602 426 517 nebo osobně na adrese působení mateřské školy v těchto úředních hodinách:

Pondělí - pátek  6:00 - 16:30 hod.

Zástupce mateřské školy je povinen se podnětem zajímat a v případě potvrzení problému zajistit nápravu.

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou provozovateli webových stránek lze kontaktovat národní orgán pro prosazování práva. Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva v České republice:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu,
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.